top of page

Dziękujemy za zapisanie dziecka na zetpety (telefonicznie, mailowo, na zebraniach).

Żeby dopełnić formalności, prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Gromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji, organizacji zajęć dla dzieci i regulowania rozliczeń. W razie potrzeby, mają Państwo pełen do nich dostęp a także możliwość zmiany lub usunięcia z bazy.  Dziękujemy

bottom of page